Количката е празна
Към всички продукти
Ново VIAGRA 100 mg филмирани таблетки Силденафил (Sildenafil)

VIAGRA 100 mg филмирани таблетки Силденафил (Sildenafil)

35,00 лв.30,00 лв.

Марка: Pfizer

Опции за покупка
Базова цена:

30,00 лв.

Моля изберете

1. Какво представлява VIAGRA и за какво се използва

VIAGRA съдържа активното вещество силденафил, което принадлежи към група лекарства,
наречени инхибитори на фосфодиестераза тип 5 (ФДЕ5). Действието на VIAGRA се състои в
подпомагане на разширяването на кръвоносните съдове на пениса, което улеснява
кръвонапълването му при сексуална възбуда. VIAGRA ще Ви помогне само да получите
ерекция, ако сте сексуално стимулиран.
VIAGRA е лечение за възрастни мъже с еректилна дисфункция, наричана понякога
импотентност. Това означава, че мъжът не може да получи или да задържи стабилна ерекция на
пениса, необходима за сексуалния акт.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете VIAGRA

Не приемайте VIAGRA

- Ако сте алергични към силденафил или към някоя от останалите съставки на това
лекарство (изброени в точка 6).
- Ако вземате лекарства, наречени нитрати, тъй като комбинацията може да предизвика
потенциално опасно спадане на Вашето кръвно налягане. Кажете на Вашия лекар, ако
приемате някое от тези лекарства, които често се дават за облекчаване на стенокардия (или
„болка в гърдите”). Ако не сте сигурни, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако използвате някое от лекарствата, известни като донори на азотен оксид като
амилнитрит („попърс”), тъй като комбинацията може също да доведе до потенциално
опасно спадане на Вашето кръвно налягане.

- Ако приемате риоцигуат. Това лекарство се използва за лечение на белодробна артериална
хипертония (т.е. високо кръвно налягане в белите дробове) и хронична тромбоемболична
белодробна хипертония (т.е. високо кръвно налягане в белите дробове в резултат на кръвни
съсиреци). Доказано е, че ФДЕ5 инхибиторите, като Viagra, засилват ефекта на понижаване
на кръвното налягане на това лекарство. Ако вземате риоцигуат или не сте сигурни,
информирайте Вашия лекар.
- Ако имате тежък сърдечен или чернодробен проблем.
- Ако наскоро сте преживели инсулт или сърдечна криза или ако имате ниско кръвно
налягане.
- Ако имате някои редки наследствени очни заболявания (като например пигментозен
ретинит).
- Ако някога сте имали загуба на зрението поради неартериитна предна исхемична оптична
невропатия (НАИОН).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете VIAGRA:
- Ако имате сърповидно-клетъчна анемия (аномалия на червените кръвни клетки), левкемия
(рак на кръвните клетки), мултиплен миелом (рак на костния мозък).
- Ако имате деформация на пениса или болест на Пейрони.
- Ако имате сърдечни проблеми. Вашият лекар трябва да провери внимателно дали сърцето
Ви може да понесе допълнително натоварване като правене на секс.
- Ако имате в момента стомашна язва или проблеми със съсирването на кръвта (като
например хемофилия).
- Ако изпитате внезапно намаление или загуба на зрение, спрете приема на VIAGRA и
незабавно се свържете с Вашия лекар.

VIAGRA не трябва да се употребява едновременно с други видове перорално или локално
лечение за еректилна дисфункция.

Не трябва да използвате VIAGRA с лекарства за белодробна артериална хипертония (БАХ),
съдържащи силденафил, или с други ФДЕ5 инхибитори.

Не трябва да приемате VIAGRA, ако нямате еректилна дисфункция.

Не трябва да приемате VIAGRA, ако сте жена.

Специални предупреждения при пациенти с бъбречни или чернодробни проблеми
Трябва да съобщите на Вашия лекар, ако имате бъбречни или чернодробни проблеми. Вашият
лекар може да реши да Ви предпише по-ниска доза.

Деца и юноши

VIAGRA не трябва да се прилага при лица под 18-годишна възраст.

Други лекарства и VIAGRA

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е
възможно да приемете други лекарства.

Таблетките VIAGRA могат да взаимодействат с някои лекарства, особено тези, които се
използват за лечение на гръдна болка. В случай на спешност трябва да съобщите на Вашия
лекар, фармацевт или медицинска сестра, че сте приели VIAGRA и кога сте я приели. Не
приемайте VIAGRA с други лекарства, освен ако Вашият лекар не Ви е разрешил.

Не трябва да приемате VIAGRA, ако вземате лекарства, наречени нитрати, тъй като
комбинацията на тези лекарства може да предизвика потенциално опасно спадане на Вашето
кръвно налягане. Винаги казвайте на Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако
приемате някое от тези лекарства, които често се дават за облекчаване на стенокардия (или
„болка в гърдите”).

Не трябва да употребявате VIAGRA, ако използвате някое от лекарствата, известни като
донори на азотен оксид като амилнитрит („попърс”), тъй като комбинацията може също да
доведе до потенциално опасно спадане на Вашето кръвно налягане.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако вече приемате риоцигуат.

Ако вземате лекарства, известни като протеазни инхибитори, каквито се използват за лечение
на ХИВ, Вашият лекар вероятно ще Ви предпише като начало най-ниската доза (25 mg)
VIAGRA.

Някои пациенти, които са на терапия с алфа-блокер за лечение на високо кръвно налягане или
увеличение на простатата, може да усетят виене на свят или прималяване, което може да е
причинено от понижаване на кръвното налягане при сядане или бързо изправяне. Някои
пациенти са усетили тези симптоми, когато са приемали VIAGRA с алфа-блокери. Това е найвероятно да се случи през първите 4 часа след приема на VIAGRA. Трябва да сте на редовна
дневна доза алфа-блокер преди да приемете VIAGRA, за да се намали рискът от евентуална
поява на тези симптоми. Вашият лекар може да Ви назначи по-ниска начална доза (25 mg)
VIAGRA.

VIAGRA с храна, напитки и алкохол

VIAGRA може да се приема със или без храна.
Все пак може да забележите, че VIAGRA започва да действа по-бавно, ако я приемате с тежка
храна.

Пиенето на алкохол може временно да наруши Вашата способност да постигнете ерекция. За
да постигнете максимална полза от Вашето лекарство, съветваме Ви да не пиете прекалено
големи количества алкохол преди прием на VIAGRA.

Бременност, кърмене и фертилитет

VIAGRA не е показана за употреба при жени.

Шофиране и работа с машини

VIAGRA може да предизвика замайване и да повлияе зрението. Трябва да познавате
индивидуалната си реакция към VIAGRA преди да шофирате или работите с машини.

VIAGRA съдържа лактоза

Свържете се с Вашия лекар преди да вземете VIAGRA, ако той Ви е казвал, че имате
непоносимост към някои захари, като например лактоза.

3. Как да приемате VIAGRA

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в
нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Препоръчителната начална доза е 50 mg.

Не трябва да приемате VIAGRA повече от един път дневно.

Не приемайте VIAGRA филмирани таблетки в комбинация с VIAGRA диспергиращи се в
устата таблетки.

VIAGRA трябва да се взема около един час преди планирания от Вас сексуален контакт.
Изпийте таблетката цяла с чаша вода.

Ако смятате, че ефектът на VIAGRA е прекалено силен или прекалено слаб, споделете това с
Вашия лекар или фармацевт.

VIAGRA ще Ви помогне само да получите ерекция при сексуална стимулация. Времето, за
което се появява ефектът на VIAGRA, е различно при отделни индивиди, но обикновено е
между половин и един час. Ако приемете VIAGRA по време на обилно хранене, ефектът може
да настъпи по-бавно.

Ако VIAGRA не Ви помага да получите ерекция или ако ерекцията Ви не продължава
достатъчно дълго, за да осъществите сексуален контакт, трябва да съобщите това на Вашия
лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза VIAGRA:

Може да изпитате увеличение на нежеланите реакции и тяхната тежест. Дози над 100 mg не
увеличават ефикасността.

Не трябва да приемате повече таблетки, отколкото Вашият лекар Ви е казал да
приемате.

Свържете се с Вашия лекар, ако приемете повече таблетки, отколкото трябва.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте
Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не
всеки ги получава. Нежеланите реакции, съобщени във връзка с употребата на VIAGRA
обикновено са леки до умерени и краткотрайни.

Ако получите някои от следните сериозни нежелани реакции, спрете приема на VIAGRA
и веднага потърсете медицинска помощ:

 Алергична реакция – тя настъпва нечесто (може да засегне до 1 на 100 души)
Симптомите включват внезапно хриптене, затруднено дишане или замайване, подуване
на клепачите, лицето, устните или гърлото.
 Болки в гърдите – те настъпват нечесто
Ако възникнат по време на или след сношение
- Заемете полуседнало положение и се опитайте да се отпуснете.
- Не използвайте нитрати, за да повлияете болката в гърдите.
 Удължени и понякога болезнени ерекции – те настъпват рядко (може да засегнат до 1 на
1 000 души)
Ако имате ерекция, която продължава повече от 4 часа, трябва да се свържете незабавно с
лекар.
 Внезапно намаление или загуба на зрение – то настъпва рядко
 Сериозни кожни реакции – те настъпват рядко
Симптомите може да включват тежко лющене и подуване на кожата, мехури в устата,
половите органи и около очите, треска.
 Гърчове или припадъци – те настъпват рядко

Други нежелани реакции:

Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души): главоболие.

Чести (може да засегнат до 1 на 10 души): гадене, зачервяване на лицето, горещи вълни
(симптомите включват внезапно усещане за горещина в горната част на тялото), нарушения в
храносмилането, промени в различаването на цветовете, замъглено виждане, зрителни
нарушения, запушване на носа и замайване.

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души): повръщане, кожен обрив, раздразнение на окото,
зачервяване на очите/червени очи, болка в очите, виждане на светлинни отблясъци, засилено
възприемане на светлината, чувствителност на светлина, сълзене, сърцебиене, учестен пулс,
високо кръвно налягане, ниско кръвно налягане, болка в мускулите, сънливост, намалено
усещане при допир, световъртеж, шум в ушите, сухота в устата, запушени или пълни със секрет
синуси, възпаление на лигавицата на носа (симптомите включват хрема, кихане и запушен
нос), болки в горната част на корема, гастро-езофагеална рефлуксна болест (симптомите
включват парене зад гръдната кост поради връщане на стомашни киселини към хранопровода),
наличие на кръв в урината, болки в ръцете или краката, кървене от носа, усещане за горещина и
усещане за умора.

Редки (може да засегнат до 1 на 1 000 души): загуба на съзнание, инсулт, сърдечен удар,
неритмична сърдечна дейност, временно намаляване на кръвния ток към части от мозъка,
чувство на стягане в гърлото, изтръпване на устата, кървене в задната част на окото, двойно
виждане, намалена зрителна острота, необичайно усещане в окото, подуване на окото или
клепача, виждане на малки частици или петънца, виждане на ореоли около светлинни
източници, разширена зеница на окото, промяна на цвета на бялата част на окото, кървене от
пениса, наличие на кръв в семенната течност, сухота в носа, подуване на вътрешната част на
носа, раздразнителност и внезапно намаление или загуба на слуха.

От постмаркетинговия опит се съобщава за редки случаи на нестабилна стенокардия (сърдечно
заболяване) и внезапна смърт. Трябва да се отбележи, че повечето, но не всички, от мъжете,
които са получили описаните нежелани реакции, са имали сърдечни проблеми преди приема на
лекарството. Не е възможно да се определи дали тези инциденти са били пряко свързани с
VIAGRA.

5. Как да съхранявате VIAGRA

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Да не се съхранява над 30оС.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и
блистера след "Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.
Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези
мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа VIAGRA

- Активната съставка е силденафил. Всяка таблетка съдържа 100 mg силденафил (като
цитратна сол).
- Другите съставки са:
- Сърцевина на таблетката: микрокристална целулоза, калциев хидроген фосфат
(безводен), натриева кроскармелоза, магнезиев
стеарат.
- Филмово покритие: хипромелоза, титанов диоксид (Е171), лактоза
монохидрат, триацетин, индиго-кармин алуминиев
лак (Е132).

Как изглежда VIAGRA и какво съдържа опаковката

Филмираните таблетките VIAGRA са сини на цвят и имат форма на окръглен диамант. Те са
маркирани с надпис “PFIZER” от едната страна и “VGR 100” от другата. Таблетките се
доставят в блистерни опаковки, съдържащи 2, 4, 8, 12 или 24 таблетки. Някои опаковки може
да не се продават във Вашата страна.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежателят на разрешението за употреба на VIAGRA е Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de
la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Белгия.

Производителят на VIAGRA е Fareva Amboise, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530
Pocé-sur-Cisse, Франция.

Виагра (Силденафил) - приложение и интересни факти

Отстъпки:

5 кутии / 130.00лв

10 кутии / 250.00лв

 

Посетете категория "Възбуждащи" за още подобни продукти


Подобни продукти

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!